Sotilaskotityön tarkoitus

Sotilaskotityön tarkoitus

Sotilaskotityö tukee Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa palvelevien asevelvollisten, vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevien naisten ja kertausharjoituksissa olevien reserviläisten myönteisiä maanpuolustusasenteita tuottamalla viihtyvyyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluita. Sotilaskotityö vahvistaa jäsenistön valmiuksia selviytyä poikkeusoloissa ja antaa mahdollisuuden osallistua koko kansan kriisivalmiustaitojen parantamiseen.

Järjestön arvot ovat:

• vapaaehtoisuus
• yhteisöllisyys
• osaaminen ja itsensä kehittäminen
• luotettavuus
• iloisuus ja palvelualttius

Sotilaskotisisar

Sotilaskotisisareksi tai -veljeksi voi liittyä kuka tahansa yhdistyksen hallituksen hyväksymä 16 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen. Harrastuksen voi aloittaa jo 10-vuotiaana pikkusisarena tai -veljenä. Yläikärajaa ei vapaaehtoisessa sotilaskotityössä ole. Sotilaskotivuoroila ja harrastukseen liittyvissä tapahtumissa pukeudutaan vihreään sotilaskotiasuun. Nimitys ”vihreä sisar” tulee asun väristä, joka puolestaan on peräisin jääkäreiltä.

Helsinki – Santahamina sotilaskotiyhdistyksellä on kolme toimipistettä, joista kaksi on kotia ja yksi kanttiini. Toinen kodeista ja kanttiini toimivat Maanpuolustuskorkeakoulun tiloissa. Palkatun henkilökunnan ja vapaaehtoisten voimin pidetään toimipisteet auki ja tarjotaan asiakkaille sotilaskotipalveluja. Ison kodin yhteydessä toimii myös oma leipomo, jossa valmistetaan pääosa sotilaskodeissa tarjolla olevista leipomotuotteista.

Vapaaehtoisena sotilaskotisisarena tai -veljenä voit harrastaa sotilaskotityötä juuri sen verran kuin elämäntilanteesi kulloinkin antaa mahdollisuuden. Valittavanasi on erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja (jaostoja), joista voit valita yhden tai useamman omien mieltymystesi mukaan.

Lisää tietoa sotilaskotityön periaatteista ja toimintamuodoista osoitteesta www.sotilaskotiliitto.fi