Sotilaskotityön tarkoitus

Sotilaskotityön tarkoitus

Sotilaskotityö tukee puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa palvelevien varusmiesten ja kertausharjoituksissa olevien reserviläisten myönteisiä maanpuolustusasenteita tuottamalla viihtyvyyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluita. Sotilaskotityö vahvistaa jäsenistön valmiuksia selviytyä poikkeusoloissa ja antaa mahdollisuuden osallistua koko kansan kriisivalmiustaitojen parantamiseen.

Järjestön arvot ovat:

• vapaaehtoisuus
• yhteisöllisyys
• osaaminen ja itsensä kehittäminen
• luotettavuus
• iloisuus ja palvelualttius

Sotilaskotisisar

Sotilaskotisisareksi - eli vihreäksi sisareksi - voi liittyä kuka tahansa yhdistyksen hallituksen hyväksymä 16 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen. Pikkusisarena voi aloittaa jo 10-vuotiaana. Yläikärajaa ei sotilaskotisisartyössä ole. Sotilaskotisisar pukeutuu harrastuksessaan vihreään sotilaskotiasuun. Nimitys ”vihreä sisar” tulee asun väristä, joka puolestaan on peräisin jääkäreiltä.

Helsinki – Santahamina sotilaskotiyhdistyksellä on kolme toimipistettä, joista kaksi on kotia ja yksi kanttiini. Henkilökuntana työskentelee yksitoista palkattua sekä vapaaehtoisia sotilaskotisisaria. Toinen kodeista ja kanttiini toimivat Maanpuolustuskorkeakoulun tiloissa. Varusmiesten kodin yhteydessä toimii myös oma leipomo, jossa valmistetaan pääosa sotilaskodissa tarjolla olevista leipomotuotteista.

Vapaaehtoisena sotilaskotisisarena voit harrastaa sotilaskotityötä juuri sen verran kuin elämäntilanteesi kulloinkin antaa mahdollisuuden. Valittavanasi on erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja (jaostoja), joista voit valita yhden tai useamman omien mieltymystesi mukaan.

Lisää tietoa osoitteesta www.sotilaskotiliitto.fi